Ferma e Artë

Vendodhja
Shko te harta

Afër
Tiranë

Informacion

Ferma e Artë është fermë që mbarështon shumë kafshë si: pula, pata, rosa, keca, dhi, dele e zogj. Krahas fermës ka ngritur dhe një restorant, tek i cili ofron një ambient mjaft relaksues, me produkte karakteristike të zonës, të vetë fermës, nga shefi i kuzhinës Airton Çela, me shumë eksperiencë, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Në tokën e Fermës së Artë mbillen shumë produkte organike dhe artizanale, si p.sh., 120 rrënjë shegë, të cilat ofrohen për vizitorët në restorant. Ferma ofron për turistët, vizitë në fermë dhe pjesëmarrje në aktivitetet bujqësore dhe blegtorale të zonës.

Read More