Shtëpia e Midhjeve

  • Ferma Turistike, Fish, Midhje, Mussles, Restaurants, Sarande, Shtepia e Midhjeve
Nisur nga emri, ky aktivitet merret me kultivimin e midhjeve në liqenin e Butrintit. Është një biznes familjar i iniciuar më tepër se 20 vjet më parë. Prodhuesit dhe furnizuesit më të rëndësishëm me midhje në vend, “Shtëpia e midhjeve” furnizon magazinat më të mëdha të produkteve të detit në Tiranë dhe Durrës. Në vitin […]
Read More