Bonum

  • Bonum, Farms, Ferma Turistike, Restaurants, Tirana
“Bonum” është fermë e ngritur nga dëshira për të ofruar produkte që ndikojnë në shëndetin dhe mirëqenien e konsumatorëve. Ferma është e orientuar drejt prodhimit të qumështit të dhisë dhe nënprodukteve të tij, me perspektivë zgjerimin e portofolit të produkteve, duke ju ofruar konsumatorëve alternativa të shëndetshme. Ferma “Bonum” u krijua në vitin 2015, ndërkohë […]
Read More