Ferma e Artë

  • Farms, Ferma e Arte, Ferma Turistike, Restaurants, Tirana
Ferma e Artë është fermë që mbarështon shumë kafshë si: pula, pata, rosa, keca, dhi, dele e zogj. Krahas fermës ka ngritur dhe një restorant, tek i cili ofron një ambient mjaft relaksues, me produkte karakteristike të zonës, të vetë fermës, nga shefi i kuzhinës Airton Çela, me shumë eksperiencë, si brenda ashtu edhe jashtë […]
Read More