Shtëpia e Kuajve

  • Hipizem, Korca, Korce, Kuaj, Kuajve, Shtepi, Shtëpia e Kuajve, Turan
Shtëpia e Kuajve është modeli i fermës familjare, e përqëndruar tek mbarështimi i kuajve. Brenda strukturës së fermës është ngritur një stallë në të cilën mbarështrohen 30 kuaj të rracave të ndryshme si Angloarab, Apaluza, Lipizzaner, Anglez gjak pastër e tjerë. Hilmi, një i ri i apasionuar pas kuajve, me eksperiencë 15 vjeçare si tranjer […]
Read More